Een veilige en zorgzame omgeving

Uw kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. Kinderopvang Krommenie zorgt voor een goed evenwicht tussen de individuele belangen en die van de groep als geheel, zowel op het kinderdagverblijf als peuterspeelzaal als de buitenschoolse opvang. Kinderopvang Krommenie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang voor ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt.

Wij hebben gediplomeerde pedagogisch medewerkers in dienst en al onze faciliteiten voldoen aan de veiligheidseisen van de GGD en brandweer.

U kunt er zeker van zijn dat wij ons met respect en op een liefdevolle wijze over uw kind ontfermen. Wij geloven dat kinderen een geschenk zijn en wij behandelen ze zoals wij onze eigen kinderen zouden behandelen.

Vraag nu een rondleiding aan!

Bel: 075-7721722

Proefberekening Kinderopvangtoeslag

Kijk via de Belastingdienst hoeveel Kinderopvangtoeslag u krijgt.