Plaatsing

Wanneer u een inschrijfformulier ingevuld aan bij ‘t Bijdehandje
stuurt, wordt u op een aanmeldlijst gezet. Daarna wordt er bekeken wanneer en of er plaatsing tot stand kan komen. Naar aanleiding van eventuele plaatsing komt er een kennismakingsgesprek waarbij uw wensen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Ziekte of vakantie

Bij ziekte of vakantie blijft betaling van kracht. Wij houden het recht dat wanneer het kind geplaatst is en niet conform de overeengekomen plaatsingsdatum komt, te eisen dat er toch vanaf de plaatsingsdatum betaald dient te worden.

Inschrijven:

homepgae_child2

Rondleiding? Bel 075-7721722